top of page

מהם יתרונות ההשקעה בקרן גידור

גמישות מוחלטת בניהול נכסי הקרן, ללא מגבלות תשקיפיות – המגבלות המינימליות על מנהלי קרנות הגידור מאפשרות להם להיחשף למגוון רחב של נכסים מתוך מטרה אחת – לייצר ערך למשקיעים

  1. גמישות מוחלטת בניהול נכסי הקרן, ללא מגבלות תשקיפיות – המגבלות המינימליות על מנהלי קרנות הגידור מאפשרות להם להיחשף למגוון רחב של נכסים מתוך מטרה אחת – לייצר ערך למשקיעים. בכך, קרן גידור שונה למשל מקרן נאמנות, לה יש סיווג שמכתיב במידה רבה במה היא משקיעה – קרן אג”ח משקיעה רק באג”ח ולא תחזיק מניות בכלל, קרן 80/20 לא יכולה להחזיק יותר מ-20% מנכסיה במניות וכן הלאה.

  2. אין מגבלה על היקף המזומן בקרן – בניגוד לאפיקי השקעה אחרים, מנהלי קרנות גידור יכולים לבחור את היקף החשיפה לשוק בהתבסס על תפיסת הסיכון שלהם בכל רגע נתון. תיאורטית, הם יכולים להחזיק את נכסי הקרן במזומן בתקופות מסוימות ובתקופות אחרות, הם יכולים לקחת הלוואות, או מינוף, על מנת להשקיע יותר מ-100% מהנכסים שלהם.

  3. חפיפת אינטרסים בין מנהלי הקרן למשקיעים – השותף הכללי גובה אחוזים מהרווחים של המשקיעים (דמי הצלחה) ולכן, הוא בעל תמריץ ברור למקסם את תשואת הקרן. על פי רוב, השותף הכללי גם ישקיע נתח משמעותי מכספו הפרטי בקרן, מה שמגדיל את המוטיבציה ליצירת רווחים.

  4. מנהל הקרן מחויב באופן מלא ובלעדי לביצועיה – זאת בשונה מהמצב בקרנות נאמנות, בהן רוב חברות הניהול מחזיקות בכמה קרנות נאמנות בכל אפיק השקעה.

  5. קורלציה נמוכה עם נכסים אחרים – אחד היתרונות המרכזיים של קרנות הגידור הוא האפשרות לגוון את תיק ההשקעות ולהקטין את הקורלציה בין נכסים ומרכיבים שונים שלו. העובדה שקרנות אלו נוקטות באסטרטגיות גידור שמטרתן להניב תשואה תחת תנאי שוק שונים, מאפשרת לפזר סיכונים ולהקטין רמות סיכון כוללות בתיק ההשקעות. זאת הסיבה שמנהלי ההשקעות הגדולים בעולם מקצים חלק לא מבוטל מהתיק שלהם לקרנות אלטרנטיביות בכלל ולקרנות גידור בפרט.

  6. נטרול מסוים של אפקט העדר – קרן גידור היא אינה כלי שנזיל באופן יומי. חלק מהקרנות מספקות נזילות חודשית וחלק אחר מאפשר הוצאה של הכסף רק פעם ברבעון ואפילו פעם בשנה. מדיניות זו מקטינה את הנטייה של משקיעים למכור נכסים בזמן ירידות בשוק. כלומר, משקיע שמעוניין לפדות את השקעתו צריך להתריע על כך מראש ובכך, הוא לא לוחץ על מנהל הקרן למכור בזמן ספציפי. מנהל הקרן מקבל חלון הזדמנויות בו הוא יכול לבחור את התזמון המתאים למכירה.

באדיבות אתר https://savey.co.il

bottom of page